Toekomstblik HB Adviesbureau

17 januari 2018
Toekomstblik HB Adviesbureau Toekomstblik HB Adviesbureau Zoom

Onze toekomstblik: Behoud stevige positie Noord-Holland en kop van Zuid-Holland, 3D & Virtual Reality, klimaatbestendig ontwerpen, kantoorlocatie Amsterdam, samenwerking 3.0, animaties en innovatieve werkgever.

2017 was het jaar waarin HB haar 25 jarig jubileum vierde. De relatiemiddag op 19 oktober jl. -met het thema 'Innovatie in en voor de openbare ruimte'- was zeer geslaagd. We hebben daar vele positieve en enthousiaste reacties op ontvangen. De vele bezoekers waren ook onder de indruk van de metamorfose die ons kantoor heeft ondergaan. Fris, eigentijds en inspirerend; een kantoorpand waarin je graag wilt werken. En dat doen wij dan ook! Heeft u het nog niet gezien, ik zou zeggen, kom een kop koffie halen.

Onze vaste klanten in de regio hebben ons weer in toenemende mate weten te vinden voor ondersteuning in hun groeiende opgave om de openbare ruimte up-to-date te houden. En daar doen wij het uiteindelijk voor, continuïteit en in samenwerking kwaliteit leveren. In deze tijd van economische groei blijven wij altijd trouw aan onze lijfspreuk 'kwaliteit boven groei'.

Duidelijk merkbaar is dat burgerparticipatie, klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit steeds nadrukkelijker op de gemeentelijke agenda staat. Voor burgerparticipatie en –communicatie worden we steeds vaker ingezet om met behulp van innovatieve technieken veranderingen in de openbare ruimte op een begrijpelijke en laagdrempelige manier in beeld te brengen. Hierin speelt 3D een zeer belangrijke rol. Daarom hebben we halverwege 2017 een 2de zogenaamde 3D artist aangetrokken. Het recent opgeleverde Virtual Reality model van het ontwerp 'Mooi Bergen' voor het centrum van de gemeente Bergen leverde lovende reacties op. Diverse gemeenten hebben aangegeven in 2018 hiermee eveneens te willen experimenteren. Wij zijn er klaar voor.

Ons multidisciplinaire team 'Klimaatbestendig ontwerpen' heeft het afgelopen jaar mooie stappen gemaakt. Samen met opdrachtgevers zijn slimme, multifunctionele ontwerpen bedacht om de gevolgen van wateroverlast en hittestress het hoofd te bieden. Met onze zusterbedrijven binnen GP Groot wordt voor 2018 extra focus gelegd om samen met de markt tot duurzame en circulaire producten te komen voor gebruik in projecten.

Het eerste jaar van de raamcontracten met de gemeente Den Haag en de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude is al weer voorbij. We hebben diverse projecten naar volle tevredenheid van onze nieuwe opdrachtgevers gerealiseerd. Ook in Amsterdam beginnen we onze weg te vinden en zien we een stijgende lijn in het aantal projecten. Voor 2018 zijn we voornemens om onze dependance in Vijfhuizen te verplaatsen naar een kantoorlocatie in Amsterdam in de nabijheid van een trein/metrostation.

Een boeiende ervaring was het toepassen van 3D scannen in de voorbereiding van gemeentelijke infraprojecten. Het in 3D scannen van de omgeving van de toekomstige Singelgrachtgarage in Amsterdam en de pointcloud verwerken tot nauwkeurige digitale 3D objecten, een DTM en een 2D inventarisatietekening, was hierin een zeer interessante klus. En een klus waar we ontzettend veel geleerd hebben. Deze klus heeft uiteindelijk geleid tot diverse andere projecten waarin we het 3D scannen tijdens het engineeringsproces succesvol hebben ingezet.

Al met al kijken we dus weer terug op een druk en boeiend 2017 met vele uitdagende en reguliere projecten, voor vele vaste en nieuwe opdrachtgevers.

Samenwerking 3.0
Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn ontzettend afhankelijk van elkaar, echter in de directheid van de communicatie kunnen belangrijke verbeterslagen gemaakt worden. Verbeterslagen die leiden tot een significante verbetering van het voorbereidings- en uitvoeringsproces zowel bij de opdrachtgever als opdrachtnemer (ingenieursbureau en aannemer) én de kwaliteit van het eindproduct. Dit vergt wel moed, doorzettingsvermogen en de bereidheid om met elkaar het gesprek aan te gaan om het anders te doen. Samen beter, slimmer en sneller, dat is het motto. Op basis van onze eerste ervaringen weten we dat het resultaat, met af en toe een tegenslag, en vooral ook veel werkplezier oplevert. Eind januari presenteren we dan ook een roadmap Samenwerking 3.0 die wij gaan hanteren om ook u enthousiast te maken om op een verfrissende manier samen te werken. Wilt u meer weten over Samenwerking 3.0? Ik kom graag bij u langs voor een toelichting.

Animaties
Wij leven in een wereld waarin beeld steeds belangrijker wordt dan tekst. Dit is in de communicatie van projecten, processen en producten naar klanten en stakeholders ook steeds meer merkbaar. Animaties zijn hierin een perfect middel. Het afgelopen jaar hebben onze 3D artists diverse animaties gemaakt die onze opdrachtgevers hebben geholpen om draagvlak, enthousiasme en helderheid te creëren en te geven voor hun boodschap. Dat smaakt naar meer. Vandaar dat we hier in 2018 extra focus op gaan zetten. Onze unique selling point is dat wij middels creativiteit de verbinding met de techniek maken. Wilt u uw idee, ontwerp, project, proces, product of boodschap op een innovatieve manier vertaalt zien, onze 3D artists staan te popelen om u van dienst te zijn. Binnenkort kunt u de door ons uitgevoerde klussen op een speciale website en youtube kanaal bekijken.

Innovatieve werkgever
Ook staat 2018 in het teken van modern en innovatief werkgeverschap. HB Adviesbureau bouwt vanuit haar huidige identiteit aan een innovatief imago waar jong talent met aanvullende vakkennis en vaardigheden samen met de zeer ervaren senior een plek vindt om opdrachtgevers maximaal te ondersteunen in de realisatie van onze werk- en leefomgeving. Naast ons eigentijds ingericht pand in Alkmaar, dependance in Amsterdam en de mogelijkheid om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken, bieden we (jonge) professionals een inspirerend ontwikkeltraject en werkplek. Schroom dus niet om te bellen om je wensen of ambities te bespreken.

De medewerkers van HB Adviesbureau hebben onwijs veel zin om, samen met opdrachtgevers en partners, er een fantastisch 2018 van te maken. Namens alle medewerkers van HB Adviesbureau wens ik u dan ook een gezond, gelukkig en vooral uitdagend 2018 toe.

 

Ruud Zonneveld
directeur HB Adviesdbureau

Delen