Advies bodemkwaliteit bij verkoop

Discipline: Bodemadvies
  • Advies bodemkwaliteit bij verkoop 0

In het kader van aan- en verkoop van terreinen bestaan er geen wettelijke verplichtingen om een bodemonderzoek uit te (laten) voeren. Toch wordt bij de meeste (grond)transacties gevraagd naar een bodemonderzoek om na te gaan of er wellicht een 'onzichtbaar' financieel risico is en voor een mogelijke toekomstige omgevingsvergunning.

Bij diverse gemeenten komt het regelmatig voor dat terreinen om verschillende redenen worden overgedaan aan nieuwe eigenaren of dat bestaande bedrijven willen uitbreiden en daar grond voor nodig hebben. Om voorafgaande aan verkoop inzicht te hebben in de milieukundige kwaliteit van de bodem worden de milieukundig adviseurs van HB Adviesbureau regelmatig ingeschakeld om verrassingen achteraf te voorkomen.
 
Op industrieterrein Grote Hout in Velsen-Noord worden/zijn diverse percelen uitgegeven aan nieuwe eigenaars. Dit industrieterrein, met een rijke historie, is de afgelopen jaren gerenoveerd. Diverse bodemonderzoeken zijn in dit gebied uitgevoerd die gezamenlijk een beeld geven van de aanwezige bodemkwaliteit. Echter, geen enkel bodemonderzoek sluit exact aan bij de perceel grenzen die binnenkort worden uitgegeven. Het betreft delen van de grootschalige bodemonderzoeken. Mogelijk geeft het grootschalige bodemonderzoek voldoende informatie en is het niet nodig een apart bodemonderzoek uit te laten voeren voor het uit te geven perceel.  Door in een vroeg stadium met de gemeente Velsen rond de tafel te zitten,  kan de juiste strategie worden bepaald. Het kan namelijk voorkomen dat op een perceel een  ernstige bodemverontreiniging aanwezig is, in sommige gevallen zelfs perceel overschrijdend, en dan is het van belang om daar met elkaar goede afspraken over verantwoordelijkheden en verplichtingen te maken en dit notarieel vast te leggen. Ook kan het voorkomen dat een perceel afdoende is onderzocht en dat geen risico’s aanwezig zijn. Onze rol als vakspecialist is om goed te luisteren en door te vragen om vervolgens een goede risicoanalyse te maken. Alleen als het niet anders kan wordt er aanvullend bodemonderzoek geadviseerd. Dit moet dan het beider belang dienen.
 
Communicatie, openheid en begrip voor elkaars belang is in dit proces zeer belangrijk. De milieukundig adviseurs van HB Adviesbureau vervullen de taak om vanuit hun vakkennis het proces positief te beïnvloeden dat uiteindelijk de transactie kan  worden gesloten naar ieders tevredenheid.