Milieukundige advies Amstelveen

Discipline: Bodemonderzoek
  • Milieukundige advies Amstelveen 0

De gemeente Amstelveen had de wens om middels een Europese aanbesteding bodemintermediairs te contracteren voor het leveren van diensten ten behoeve van dienstverlening, besluitvorming en realisatie ten aanzien van preventieve en curatieve bodembeheeractiviteiten. HB Adviesbureau heeft de opdracht verworven en ondersteunt de gemeente Amstelveen voor de komende 4 tot 5 jaar vanuit dit contract.

De werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden zijn onder andere:

  • Historisch onderzoek, verkennend en nader onderzoek, advies grondstromen, asbest-, asfalt- en waterbodemonderzoek;
  • Partijkeuringen;
  • Saneringsonderzoek en saneringsplan;
  • BUS-meldingen;
  • Opstellen werkomschrijvingen en kostenramingen;
  • Milieukundige begeleiding (processturing en verificatie);
  • Detachering personeel.