Herinrichting openbare ruimte centrum Schoorl

  • Herinrichting openbare ruimte centrum Schoorl  0
  • Herinrichting openbare ruimte centrum Schoorl  1
  • Herinrichting openbare ruimte centrum Schoorl  2

Schoorl is een uniek dorp door haar ligging aan de duinen en in het bijzonder het klimduin. Het klimduin vormt de entree naar de Schoorlse Duinen en is een attractie waar jaarrond mensen op af komen.

Uit enquêtes met toeristen, gesprekken met bewoners en het participatieproces met de meetekengroep kwam naar voren dat mensen de ouderwetse sfeer van het dorp erg waarderen en het idee om het duin meer in het dorp naar voren te laten komen. Wel vinden ze de openbare ruimte rommelig en is er weinig samenhang.

Na een aantal sessies met de meetekengroep, bestaande uit o.a. bewoners, ondernemersvereniging, belangenvertegenwoordiger toegankelijkheid, fietsersbond, koninklijke horeca Nederland en de historische vereniging, is er eerst een visie en vervolgens een ontwerp voor twee pleinen; de Paardenmarkt en het klimduinplein opgesteld. Bij deze sessies stond zorgvuldigheid voorop. We zijn begonnen met een inventarisatie van het huidige dorp en langzaamaan via een visie en schetssessies kregen de ideeën voor het dorp steeds meer vorm. Bij de laatste bijeenkomst zijn de impressies van het klimduinplein en de ontwerpen voor de Paardenmarkt getoond en was iedereen enthousiast. Vervolgens is het ontwerp ook nog aan een breder publiek getoond tijdens een ALV van de dorpsvereniging.

Paardenmarkt

De Paardenmarkt zou volgens de meetekengroep groener mogen, aantrekkelijker als onderdeel van de looproute van parkeerterrein naar het dorp met behoud van de ouderwetse uitstraling. De hellingbaan en trappartij worden mooier vormgegeven en door het maken van een aantal groenvakken wordt de route duidelijker begeleidt en ontstaan er aantrekkelijke zitgelegenheden.

Klimduinplein

De gehele openbare ruimte vanaf het kruispunt tot aan het klimduin moet meer nadruk krijgen op verblijven. In het ontwerp is het plein voor de supermarkt ontdaan van storende rommelige elementen en is het fietsparkeren meer gebundeld. Het plein wordt doorgetrokken tot en met de rijweg, waardoor de nadruk minder op de begeleiding van verkeer ligt en meer op verblijven. De rest van het plein wordt met een bijzondere steen ingericht. De trap wordt aantrekkelijker vormgegeven en de pergola met zitelementen wordt integraal ontworpen in samenhang met een aangrenzend groenvak. Het plein voor het klimduin krijgt geen verdere opsmuk en is verder ondergeschikt aan het klimduin zelf. Het vormt een contrast met de natuurlijke vormen van het klimduin zelf.

Heereweg

Uit de input bleek dat er vanuit bewoners en toeristen de wens is om de Heereweg een aantrekkelijker verblijfgebied te maken en de auto hier zo veel mogelijk te weren. Hier wordt eerst nog een onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de ondernemers.