Parkeerterrein Kolping Boys en zeilvereniging ARZV

  • Parkeerterrein Kolping Boys en zeilvereniging ARZV 0
  • Parkeerterrein Kolping Boys en zeilvereniging ARZV 1

HB Adviesbureau heeft in opdracht van de gemeente Alkmaar een civieltechnisch ontwerp opgesteld voor de renovatie van het bestaande parkeerterrein bij voetbalvereniging v.v. Kolping Boys en de Alkmaarsche Roei- en Zeilvereniging (ARZV).

De gemeente had twee randvoorwaarden meegegeven waar het ontwerp aan moest voldoen. De eerste randvoorwaarde was dat er geen riolering toegepast mocht worden voor de afvoer van het regenwater. En als tweede randvoorwaarde moest het terrein vanuit het beschikbare budget een aanzienlijk betere uitstraling krijgen.

Op basis van door HB Adviesbureau uitgevoerd onderzoek bleek dat de bodem onvoldoende geschikt was om bij hevige regenval het water snel te infiltreren in de bodem. Vervolgens is er voor gekozen het hemelwater op het parkeerterrein natuurlijk af te laten wateren naar het oppervlaktewater. Wadi’s zorgen voor bergingscapaciteit bij hevige regenval. Door het toepassen van grastegels en het deels verwijderen van beplanting heeft het parkeerterrein weer een mooie, open groene uitstraling gekregen en is het terrein voorzien van een klimaatbestendige inrichting die intense buien aankan.