Sterk Stoer en Sober Camperduin

  • Sterk Stoer en Sober Camperduin 0
  • Sterk Stoer en Sober Camperduin 1
  • Sterk Stoer en Sober Camperduin 2
  • Sterk Stoer en Sober Camperduin 3
  • Sterk Stoer en Sober Camperduin 4
  • Sterk Stoer en Sober Camperduin 5
  • Sterk Stoer en Sober Camperduin 6

Na Callantsoog en Bergen aan Zee heeft HB Adviesbureau weer een kustplaats een nieuw aanzicht gegeven. Camperduin krijgt de uitstraling die past bij het thema Sterk Stoer en Sober.

Maithe Vos, landschapsarchitect van HB Adviesbureau, heeft het ontwerp voor de openbare ruimte van de Heereweg en het keerplein gemaakt. Dit ging in nauwe samenspraak met medewerkers van de gemeente Bergen en een klankbordgroep van bewoners. De hele inrichting is afgestemd op de fiets. De auto komt hier letterlijk als gast, terwijl de fietsers het doorgaande verkeer vormen. Dit is dan ook de reden dat de entreeroute ingericht is als fietsstraat.

Na de inspraak heeft HB Adviesbureau het ontwerp verder technisch uitgewerkt. In de technische uitwerking lag de uitdaging in het beperken van wateroverlast bij heftige buien. In het gebied met veel stuifzand is gekozen om het hemelwater zonder toepassing van kolken af te voeren. In samenwerking met de firma Drainvast en de gemeente Bergen is om deze reden infiltrerende bestrating toegepast door middel van gepatenteerde drainvoegen,  een systeem ontwikkeld waarbij het water vertraagd wordt afgevoerd en geïnfiltreerd in de zandige ondergrond.

Het project is in het voorjaar van 2017 opgeleverd, voor de start van het nieuwe toeristenseizoen.