Reconstructie Westerweg te Heiloo

  • Reconstructie Westerweg te Heiloo 0
  • Reconstructie Westerweg te Heiloo 1

De Westerweg in Heiloo is een belangrijke noord-zuid verbinding die loopt van het begin tot het einde van het dorp. Deze weg is gelegen op de hoge strandwal uit het verleden.Het gedeelte van de Westerweg gelegen tussen de Belieslaan en de Schuine Hondsbosschelaan bestond nog uit asfalt. Het asfalt had het einde van zijn levensduur bereikt.

Het ontwerpen van de nieuwe inrichting over het smalle straatprofiel van de Westerweg, waarover alle verkeersstromen moeten plaatsvinden, was een hele uitdaging.

In het ontwerp is het voetpad aan de Westerweg iets smaller geworden om ruimte te maken voor een duidelijke parkeerstrook langs de rijbaan. Voor de rijweg blijft daardoor nog voldoende ruimte dat auto’s elkaar kunnen passeren. Tussen de parkeervakken is ruimte gecreëerd voor groenvakken en opstelplaatsen voor huisvuil.

Duurzame materialen

Voor de rijweg en de parkeerstrook zijn duurzame gebakken dikformaat klinkers toegepast. Doordat de ondergrond zeer geschikt is voor infiltratie is gekozen om de zogenaamde drainvoeg tussen de klinkers toe te passen. Regenwater kan derhalve goed en snel infiltreren.

De wijk heeft weer een frisse en groenere uitstraling en voldoet aan de richtlijnen voor een duurzaam veilige inrichting.