Bouwplan 1e fase Limmen-Zandzoom

Discipline: Bouw- en woonrijp
  • Bouwplan 1e fase Limmen-Zandzoom 0

In februari 2011 heeft de gemeenteraad van Castricum het  bestemmingsplan "Limmen - Zandzoom” vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om middels uitwerkingsplannen tot realisatie te komen van maximaal 565 woningen in het gebied ‘Limmen - Zandzoom’ als onderdeel van het project ‘Wonen in het Groen Heiloo/Limmen’.

De gemeente Castricum en Driessen Vastgoed , beiden eigenaar van diverse percelen binnen het gebied, treden hierin op als ontwikkelaar en werken hierin samen in een zogenaamde GEM (gemeentelijke exploitatie maatschappij) .

HB Adviesbureau heeft de engineering voor het bouwrijp maken van de 1e fase verzorgd.  De  1e fase betreft het gebied tussen de Westerweg, de Burgemeester Nieuwenhuysenstraat, de Kapelweg en de Pagenlaan.