Klimaatbestendige herinrichting Kruidenbuurt Bergen

Discipline: Riolering
  • Klimaatbestendige herinrichting Kruidenbuurt Bergen 0
  • Klimaatbestendige herinrichting Kruidenbuurt Bergen 1

De Kruidenbuurt in Bergen is opnieuw ingericht. Deze woonwijk moest vooral groen blijven met voldoende variatie zodat er voor iedereen wat te genieten valt; een speelveld voor de kinderen, mooie grote bomen op de velden en bloeiende planten en afwisselende flora en fauna. HB Adviesbureau verzorgde als vaste partner van de gemeente Bergen het gehele ontwerp en engineering van de herinrichting.

Wadi’s en infiltrerende bestrating

Om de Bergense wijk geschikt te maken voor de grote en intense buien die steeds meer vallen is er gekozen voor een combinatie van oplossingen. Er is een gescheiden stelsel aangebracht waarbij het hemelwater apart wordt afgevoerd van het huishoudelijke afvalwater. Het hemelwater wordt naar de groene veldjes in de wijk gebracht en daar opgevangen in wadi’s waarna het wordt opgenomen door de grond en ondergronds afgevoerd via drainage in de gehele wijk. De drainage zorgt er ook voor dat het grondwaterpeil op openbaar terrein wordt gereguleerd.

In de gedeeltes van de wijk waar geen ruimte was voor wadi’s  zijn we op zoek gegaan naar een alternatief. Vanuit eerdere projecten waren wij bekend met de firma Drainvast. Drainvast heeft een oplossing bedacht om hemelwater via een drainvoeg tussen de straatstenen versneld af te voeren naar de bodem. Drainvast heeft met deze drainvoeg de RIONED Innovatieprijs 2014 ontvangen. Samen met goten langs de straat was voor  deze delen van de wijk dit de meest duurzame oplossing. Deze totaaloplossing zorgt er voor dat de wijk klimaatbestendig is ingericht.

Groenplan

De grote, gezonde bomen zijn zoveel mogelijk behouden voor zover ze de riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden niet in de weg stonden. Bestaande heesters zijn  vervangen of gedeeltelijk opnieuw ingeplant.  Nieuwe, meer afwisselende beplanting wordt toegevoegd aan de grasvelden. Waar mogelijk zijn nieuwe bomen geplant ter vervanging van de gekapte bomen. Het resultaat is dat de bestaande bomen het gewenste groene beeld van de wijk blijven bepalen. Daarnaast zorgen deze bomen voor verkoeling door verdamping en schaduw en dragen daardoor bij aan het verlagen van hittestress. Het toevoegen van nieuwe plantsoorten vergroot de biodiversiteit en het weghalen van heesters draagt bij aan de sociale veiligheid in de wijk, door meer transparantie wordt het groen ook nog eens beter beleefd.

Openbare verlichting

De specialist openbare verlichting  van HB Adviesbureau heeft zich vanuit de duurzaamheidsgedachte van de gemeente Bergen gebogen over de toepassing van  LED-verlichting in de gehele wijk. Ondanks dat er meer armaturen zijn geplaatst vindt er een aanzienlijke energiebesparing plaats.

Bewonersparticipatie

De buurt is reeds in een vroeg stadium betrokken bij de herinrichtingsplannen. De bovengrondse plannen zijn in overleg met de wijkvereniging en een klankbordgroep met bewoners tot stand gekomen. Op grond van ingediende zienswijzen (zowel via inloopbijeenkomst, mail als telefonisch) zijn wensen van de bewoners in het ontwerp opgenomen.

In 2016 is dit boeiende en uitdagende project afgerond en is de Kruidenbuurt duurzaam voor de komende 30 jaar.

In het vakblad Riolering van maart 2015 is een artikel opgenomen inzake dit project. Klik hier om het artikel in te zien.