Deponie Sortiva met drone

  • Deponie Sortiva met drone 0

De depots zijn veelal  grillig van vorm en soms lastig tot niet begaanbaar. Vanuit de investeringen en ontwikkelingen binnen HB Adviesbureau op het gebied van 3D, zijn wij op het idee gekomen om voor de inmetingen gebruik te maken van een drone met camera. 
De drone vliegt in vooraf ingestelde raaien over het in te meten gebied en maakt hierbij foto’s van het gebied met een geometrisch gekalibreerde camera. Met behulp van beeld herkennende software wordt uit de luchtfoto’s een digitaal terreinmodel vervaardigd. De grote dichtheid van meetpunten resulteert in een betrouwbaar model waarvan de nauwkeurigheid   vele malen groter is dan de conventionele manier van inwinnen. De meetdata wordt omgezet in een zogenaamde pointcloud die in AutoCad Civil3D wordt bewerkt tot volumes.

Het eindresultaat is een nauwkeurige volumebepaling  tegen aanzienlijk lagere kosten dan de conventionele manier. Tevens levert deze methode een heldere, actuele luchtfoto van het terrein op. Deze luchtfoto’s kunnen worden gebruikt voor cartografische, beheers- en presentatiedoeleinden.