Reconstructie riolering Talingweg Landsmeer

Discipline: Riolering
  • Reconstructie riolering Talingweg Landsmeer 0

In opdracht van de gemeente Landsmeer heeft HB Adviesbureau de engineering verzorgd voor de reconstructie van de riolering in de Talingweg en omgeving te Landsmeer.

Het bestaande rioolstelsel bestond uit een gemengd stelsel. Gezien het huidige rioleringsbeleid is gekozen voor het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel om zodoende verhard oppervlak in de vorm van bestrating en dakoppervlak zo veel mogelijk af te koppelen. Het hemelwater op de bestrating en de daken wordt apart afgevoerd naar oppervlaktewater waardoor de rioolwaterzuiveringsinstallatie minder wordt belast.

Onderdeel van de engineeringsfase was het onderzoeken van de mogelijkheden om gedeeltes van de bestaande riolering te renoveren door middel van relinen. Hiervoor is gekeken naar de kosten, risico’s tijdens graafwerkzaamheden, overlast en de projectduur. Dit alles heeft geresulteerd in een advies voor het relinen van circa 630 meter onderheid betonriool diameter 600 mm en 700 mm, en het renoveren van de inspectieputten. Het overige gedeelte van de riolering is vervangen.