Relining transportriool IJmuiden

Discipline: Riolering
  • Relining transportriool IJmuiden 0

In opdracht van de gemeente Velsen is door HB Adviesbureau de engineering verzorgd voor de renovatie van circa 4,2 km transportriool te IJmuiden en Santpoort-Noord met een maximale afmeting tot 1250 mm door middel van relinen inclusief het herstellen van de inspectieputten.

Het transportriool in IJmuiden lag in een tracé dat is gedefinieerd als primaire waterkering langs het Noorzeekanaal. Graafwerkzaamheden bleken hier dan ook al snel geen oplossing als gevolg van de strenge eisen vanuit de beheerder van de waterkering. Relining was hierdoor de best mogelijke optie. Een tweede belangrijke reden voor relining was de beperking van de overlast voor de gemeente en haar bewoners ten gevolge van de werkzaamheden.

Het transportriool verkeerde constructief gelukkig nog in goede staat met hier en daar aan de binnenzijde licht aantasting. Deze situatie was daarmee ook gunstig om voor relinen.

Het werk is aanbesteed op basis van EMVI. HB Adviesbureau heeft hiervoor de criteria opgesteld en de aanbestedingsprocedure begeleid.