Rioolreconstructie Beverwijk

Discipline: Riolering
  • Rioolreconstructie Beverwijk 0
  • Rioolreconstructie Beverwijk 1
  • Rioolreconstructie Beverwijk 2

In opdracht van de gemeente Beverwijk heeft HB Adviesbureau de engineering verzorgd voor de rioolreconstructie in de Randweg, Ambachtstraat en de Buitenlanden te Beverwijk. Deze straten zijn gelegen op het bedrijventerrein waar ook de Beverwijkse Bazaar is gevestigd.

Het bestaande rioolstelsel bestond uit een gemend rioolstelsel. Het HWA-riool  verkeerde nog in goede staat. Het DWA-riool was echter dermate aangetast dat deze vervangen diende te worden.

Door HB Adviesbureau is de bestaande situatie ingemeten en zijn de benodigde milieukundige onderzoeken uitgevoerd. Enkele risicovolle items waren de aanwezigheid van de vele kabels en leidingen, de verkeersafwikkeling in verband met alle activiteiten op het terrein van de Beverwijkse. Bazaar en de benodigde bemaling. HB Adviesbureau heeft hiervoor de gesprekken met de NUTS-bedrijven gevoerd, verkeersomleidingen uitgedacht en een bemalingsadvies opgesteld.

Het werk is op basis van de laagste inschrijving aanbesteed.