Uitbreiding in Opperdoes

Discipline: Begraafplaats
  • Uitbreiding in Opperdoes 0

Bij de uitbreiding van de begraafplaats van Opperdoes is ook de bestaande begraafplaats verbeterd. Het groen is aangepakt en de wegen zijn opnieuw geasfalteerd. De begraafplaats van Opperdoes ligt tussen de agrarische landen. Hier is bij het beplantingsplan rekening mee gehouden. Er zijn een aantal zichtlijnen naar buiten toe open gehouden, zodat er een afwisseling ontstaat van besloten plekjes en zicht naar buiten. Vanwege nieuwe wet- en regelgeving moet de grondwaterstand 30 cm. onder de nieuwe graven komen te liggen. Omdat het maaiveld van de uitbreiding niet hoger moet worden dan de bestaande begraafplaats is er een onderbemaling toegepast op de uitbreiding.