Uitbreiding Sint Pancras

Discipline: Begraafplaats
  • Uitbreiding Sint Pancras 0
  • Uitbreiding Sint Pancras 1
  • Uitbreiding Sint Pancras 2

De Algemene Begraafplaats in Sint Pancras is uitgebreid met ruim 400 graven voor volwassenen. 

Er kan in twee lagen worden begraven, dus kunnen er ruim 800 mensen worden begraven. Het terrein is ca. 2,00 meter opgehoogd. Uit de zettingsberekening kwam naar voren dat het terrein met een kleine overhoogte moest worden aangebracht, om zodoende na een half jaar op een definitieve aanleghoogte afgewerkt te worden.

In de hoofdstructuur ligt een breed toegangs- en onderhoudspad, opgebouwd uit asfalt met een slijtlaag. Haaks daarop sluiten de zijpaden aan van grind waar de graven aan liggen.

Voor de waterhuishouding is een drainagesysteem berekend en ontworpen met speciale doorspuit- en overtortputten.

Bij de aanleg van het groen is gekozen voor heesters, hagen en bomen van al enige omvang om direct al een mooie groene aansluiting te krijgen met het bestaande gedeelte van de begraafplaats.