Uitbreiding netwerk tankstations GP Groot

Discipline: Tankstations
  • Uitbreiding netwerk tankstations GP Groot 0
  • Uitbreiding netwerk tankstations GP Groot 1

GP Groot brandstoffen en oliehandel, is naast groothandel in brandstoffen en smeermiddelen, exploitant van tankstations onder de merken Texaco, Firezone en Argos. Zij heeft haar vizier gericht op de uitbreiding van haar netwerk aan tankstations  in Noord-Nederland. Deze groei is nodig om in de sterk competitieve markt continuïteit van de onderneming te kunnen waarborgen.

In 2014 zijn er 5 tankstations bijgekomen en voor 2015 staan er 10 op de rol. In de voorbereiding en de realisatie maakt GP Groot brandstoffen en oliehandel veel gebruik van de kennis en expertise van haar zusterbedrijven  HB Adviesbureau en GP Groot infra. De projecten worden vanuit de zogenaamde fullservice gedachte en integrale samenwerking opgepakt. Korte lijnen, flexibel en een vast en enthousiast team maakt het mogelijk om in relatief korte tijd een tankstation te renoveren dan wel nieuw te bouwen.

HB Adviesbureau verzorgt in het voortraject alle voorkomende werkzaamheden zoals ontwerp, bodemonderzoek, vergunningen, e.d. Zij doet dit in nauw overleg en samenwerking  met de vakspecialisten van (de bouwer van het tankstation) GP Groot infra en uiteraard de opdrachtgever.   Hierdoor verloopt het proces veel beter, efficiënter en zijn er minder verrassingen tijdens de realisatie.