Update pompgemalen Zaanstad

Discipline: Riolering
  • Update pompgemalen Zaanstad 0
  • Update pompgemalen Zaanstad 1

In de gemeente Zaanstad zijn vele gemalen actief. Uit een door de gemeente uitgevoerd onderzoek in een aantal woonkernen zijn twijfels ontstaan over de juiste instelling van deze gemalen.
In opdracht van de gemeente Zaanstad is HB Adviesbureau successievelijk in diverse woonkernen de “data” van de pompgemalen weer up-to-date aan het maken..

Van de pompgemalen wordt vastgesteld; de  in- en uitslag peilen van de pompen, hoogwatermeldingen in het gemaal gekoppeld aan het in werking treden van externe overstorten, de berging in de pompgemalen en de leidingen die uitkomen in de pompput.  De pompput dient vooraf gereinigd te worden. Per pompput wordt een eenduidige revisietekening gemaakt voorzien van een datasheet met alle relevante informatie. Dit als onderdeel van het digitale beheerssysteem van de gemeente Zaanstad. De beheerders in het veld hebben zodoende de beschikking over de juiste informatie en een format om wijzigingen eenduidig en uniform vast te leggen.