Aanleg rotonde Hagelingerweg

  • Aanleg rotonde Hagelingerweg 0
  • Aanleg rotonde Hagelingerweg 1
  • Aanleg rotonde Hagelingerweg 2
  • Aanleg rotonde Hagelingerweg 3
  • Aanleg rotonde Hagelingerweg 4
  • Aanleg rotonde Hagelingerweg 5
  • Aanleg rotonde Hagelingerweg 6
  • Aanleg rotonde Hagelingerweg 7
  • Aanleg rotonde Hagelingerweg 8

De rotonde Hagelingerweg - Santpoortse Dreef moest heringericht worden om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het openbaar vervoer te verbeteren. De rotonde heeft een belangrijke functie als schakel in de wegenstructuur van Santpoort-Noord, zowel voor auto-, bus- als fietsverkeer.

De rotonde is ook onderdeel van het HOV-tracé dat vanaf 2016 gebruikt zal worden door de nieuwe R-netlijn Haarlem-IJmuiden. Dit stelde extra eisen aan de doorstroming van het busverkeer. In dat kader werd de herinrichting gefinancierd vanuit het project HOV Velsen. HB Adviesbureau heeft in opdracht van de gemeente Velsen de gehele engineering verzorgd.

De rotonde is uitgevoerd met een vrijliggend fietspad. Dit verbetert de verkeersveiligheid voor fietsers. Om de bussen prioriteit te geven ten opzichte van het verkeer op andere richtingen, zijn op de toeleidende takken van de rotonde zogenaamde opvanglichten geplaatst. De bussen melden zich bij de opvanglichten in door een radiosignaal. Als een bus nadert en zich inmeldt, wordt het autoverkeer op de takken waar de bus voorrang aan moet verlenen kortstondig tegenhouden. Als de bus de rotonde heeft bereikt doven de lichten weer en functioneert de rotonde weer normaal.