Groot onderhoud Johan Wagenaarlaan in Heemstede

  • Groot onderhoud Johan Wagenaarlaan in Heemstede 0
  • Groot onderhoud Johan Wagenaarlaan in Heemstede 1
  • Groot onderhoud Johan Wagenaarlaan in Heemstede 2
  • Groot onderhoud Johan Wagenaarlaan in Heemstede 3
  • Groot onderhoud Johan Wagenaarlaan in Heemstede 4

De Johan Wagenaarlaan in Heemstede is een redelijk drukke ontsluitingsweg. Over een lengte van 400 meter is deze laan in het kader van het “Groot onderhoud asfalt” van een nieuwe tussen- en deklaag voorzien. Gelijktijdig met deze werkzaamheden zijn verkeerskundige aanpassingen gedaan en is het omliggende straatwerk op nieuw aangebracht. Ook is de openbare verlichting vernieuwd, allemaal in opdracht van gemeente Heemstede.

De rijweg is voorzien van geluidsreducerend asfalt en fietsstroken. De kruisingen zijn voorzien van steenmastiekasfalt. De tegelpaden zijn herstraat met nieuwe tegels.

Om de aandacht van het verkeer te trekken is bij de verkeersoversteekplaatsen gebruik gemaakt van een detectie-systeem met sensoren, Zebra-Safe, waardoor de verkeersborden en de LED wegdekverlichting gaat branden als voetgangers gaan oversteken.