Woningbouwplan De Pauw De Rijp

Discipline: Bouw- en woonrijp
  • Woningbouwplan De Pauw De Rijp 0
  • Woningbouwplan De Pauw De Rijp 1
  • Woningbouwplan De Pauw De Rijp 2
  • Woningbouwplan De Pauw De Rijp 3

In het gebied tussen de N244 en De Meelzak (De Pauw) komen 142 woningen. De bouwstijl van de woningen in die wijk moet aansluiten op de stijl van de oude kern van De Rijp. Woningen met een eigen identiteit; geen woning gelijk, geen dakhoogte gelijk, geen goothoogte gelijk. Helemaal naar de individuele woonwens van de bewoner of eigenaar.

Op een aantal plaatsen in de wijk komen ‘pakhuizen’ die bijzondere accenten geven in het aanzicht van de wijk. In de ‘pakhuizen’ (maximaal twee bouwlagen met grote kap) komen appartementen in verschillende prijsklassen. De wijk wordt niet in één keer gebouwd, maar in verschillende fasen. Daardoor duurt het zes of zeven jaar voordat de hele wijk klaar is. Dat zorgt ervoor dat er heel flexibel omgegaan kan worden met het plan. Tijden veranderen, wensen van mensen veranderen en daar wil de gemeente op in kunnen spelen.

HB Adviesbureau heeft in opdracht van Stadswerk072 de engineering van het bouw- en woonrijp maken fase 1 inclusief de benodigde voorbelasting verzorgd. Deze fase is inmiddels in uitvoering. Fase 2 is momenteel in voorbereiding.

Alle vakdisciplines waar wij binnen HB Adviesbureau in zijn gespecialiseerd zijn terug te vinden in dit woningbouwplan. Het plan voorziet in veel waterpartijen, groengebieden en wordt omzoomd door een parkachtige groenstrook. Een fiets- en voetgangersbrug verbindt het plan met de bestaande sporthal Oosterven en de nieuwe Brede school. De ontsluiting vindt plaats over een nieuw aan te leggen duikerbrug.

Een prachtig project waarin de fasering zeker ook een uitdaging is om focus te houden op het totale eindproduct.

De bouw van de woningen in fase 1 gaat in het najaar van 2015 van start. In het voorjaar 2016 moeten de eerste woningen worden opgeleverd en kan gestart worden met het woonrijp maken van fase 2.