Van ernstige bodemverontreiniging naar een gezonde leeflaag

  • Van ernstige bodemverontreiniging naar een gezonde leeflaag  0
  • Van ernstige bodemverontreiniging naar een gezonde leeflaag  1

In het kader van herontwikkeling van een bedrijventerrein heeft HB Adviesbureau de gemeente Hollands Kroon begeleid in een onderzoeks- en saneringstraject.

Op de locatie is ernstige bodemverontreiniging aanwezig met PAK en minerale olie in de grond, veroorzaakt door de stort van puin en asfalt in een voormalige kleiput. De voorgaande bodemonderzoeken zijn hierbij beoordeeld en met behulp daarvan is een geactualiseerd saneringsplan opgesteld. Tevens zijn het terrein en de aanwezige gronddepots digitaal ingemeten, waarna een 3D-terreinmodel van de locatie is gemaakt.

Aansluitend is de sterke verontreiniging ontgraven en is er een leeflaag aangebracht. Deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden onder milieukundige begeleiding van HB Adviesbureau. Door de aangebrachte leeflaag is de locatie weer geschikt gemaakt voor het voorgenomen gebruik.