Sanering VOCI-verontreiniging

  • Sanering VOCI-verontreiniging 0
  • Sanering VOCI-verontreiniging 1
  • Sanering VOCI-verontreiniging 2
  • Sanering VOCI-verontreiniging 3
  • Sanering VOCI-verontreiniging 4
  • Sanering VOCI-verontreiniging 5
  • Sanering VOCI-verontreiniging 6

De gemeente Bussum is al geruime tijd bezig met de inrichting van het stadshart. Binnen de grenzen van dit herinrichtingsproject zijn verschillende verontreinigingen aangetroffen met olieproducten en de vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen tri- en tetrachlooretheen.

HB Adviesbureau heeft de opdracht gekregen om in twee jaar tijd een aanwezige VOCl-verontreiniging te onderzoeken, de sanering voor te bereiden en uit te laten voeren.

De tijdsdruk kwam voort uit dat ter plaatse van de verontreiniging woningbouw en een aantal ondergrondse infrastructurele voorzieningen dienden te worden aangebracht. De verontreiniging diende voor aanvang van deze werkzaamheden gesaneerd te zijn.

HB Adviesbureau heeft in eerste instantie op basis van de in het verleden uitgevoerde onderzoeken een controleonderzoek verricht om de mate en omvang van de VOCI-verontreiniging opnieuw vast te stellen. En deze te toetsen aan de huidige normen en bestemming van de locatie. Uit het uitgevoerde bodemonderzoek bleek dat het grondwater sterk is verontreinigd met Vluchtige Organochloorverbindingen (VOCI). Deze verontreiniging is tot grote diepte doorgedrongen. Omdat het Gooi een infiltratiegebied is voor drinkwater, wilde de gemeente een uiterst zorgvuldige sanering uitvoeren. Vervolgens heeft HB Adviesbureau een saneringsonderzoek en –plan opgesteld. Het uitgangspunt was hierbij om te saneren op plekken waar dit voor de toekomstige bestemming noodzakelijk is en om de rest te isoleren en te beheersen.

Om de sanering effectief en binnen de planning te kunnen doen, is gekozen voor een in Nederland relatief nieuwe methode: C-Spargetm van Mateboer Milieutechniek uit Almere. Deze methode is uiterst effectief en snel, wat gezien de tijdsdruk erg belangrijk is. Bij de C Spargetmethode worden met speciale filterbuizen microscopisch kleine luchtbelletjes, verrijkt met ozongas, in de bodem gepompt. Door de opwaartse kracht van de met lucht verzadigde waterstroom, wordt als het ware een deken over de bodem getrokken. Vervolgens reageert de ozon met het aanwezige tri- en tetrachlooretheen, waardoor deze stoffen instabiel worden en uiteen vallen, zonder dat er schadelijke tussenproducten ontstaan. Doordat er bij deze methode geen grondwater aan het gebied onttrokken wordt, zijn er ook geen uitgebreide vergunningen nodig en de sanering geeft geen verstoring bij de dagelijkse gang van zaken.

HB Adviesbureau heeft de gehele saneringsoperatie begeleid en de monitoring verzorgd.