Landgoed Overplaats Heemstede

Discipline: Herinrichting
  • Landgoed Overplaats Heemstede 0
  • Landgoed Overplaats Heemstede 1
  • Landgoed Overplaats Heemstede 2
  • Landgoed Overplaats Heemstede 3
  • Landgoed Overplaats Heemstede 4
  • Landgoed Overplaats Heemstede 5
  • Landgoed Overplaats Heemstede 6
  • Landgoed Overplaats Heemstede 7

De Overplaats is een deel van het vroegere landgoed Hartenkamp in Heemstede, waar ooit de beroemde geleerde Linnaeus planten bestudeerde. Het is een niet al te groot wandelbos op een strandwal met gazons. De bomen zijn er oud en eerbiedwaardig en er is opvallend veel reliëf. De Overplaats is gelegen naast speeltuin Linnaeushof. Het Landschap Noord-Holland wilde enkele cultuurhistorische zaken terugbrengen en achterstallig onderhoud wegwerken.

HB Adviesbureau heeft het ontwerp van DS Landschapsarchitecten verder technisch  uitgewerkt, de bestekvoorbereiding gedaan en toezicht en directie gevoerd tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

In de voorbereiding hebben diverse specialisten van HB Adviesbureau hun bijdrage kunnen leveren. Er is milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd, het terrein is ingemeten en geïnventariseerd incl. alle bomen, er is een ontwerp  van de  brug naar de Linnaeustuin en pilaren nabij de ingangen van het landgoed gemaakt, en de werkvoorbereider groen en landschap heeft de technisch uitwerking gedaan. Het project is recentelijk opgeleverd en is weer volledig open voor gebruik.

Het landschap Noord-Holland kan weer trots zijn om op zo’n prachtig landgoed in haar bezit te hebben.

Zie ook www.landschapnoordholland.nl