Inrichten Nollenlandschap

Discipline: Natuurontwikkeling
  • Inrichten Nollenlandschap 0

In opdracht van Landschap Noord-Holland heeft HB Adviesbureau het ontwerp van de heer R. van der Wint verder uitgewerkt in een 3D model en een RAW bestek opgesteld.

Na de aanbesteding heeft HB de werkzaamheden begeleid door het houden van toezicht en het voeren van directie. Er is nauw samengewerkt met Gemeente Den Helder; langs het plangebied is een waterpartij aangelegd in het kader van het Waterplan Den Helder

Aan het project hebben alle afdelingen van HB Adviesbureau gewerkt. De afdeling Geo heeft de bestaande situatie en revisiegegevens ingemeten. Afdeling Milieu heeft advies gegeven over de doorlatendheid van de dijken rond het gebied.