De Berg Willis Krommenie

Discipline: Ontwerp parken
  • De Berg Willis Krommenie 0
  • De Berg Willis Krommenie 1
  • De Berg Willis Krommenie 2
  • De Berg Willis Krommenie 3
  • De Berg Willis Krommenie 4
  • De Berg Willis Krommenie 5
  • De Berg Willis Krommenie 6

Wijkpark De Belt Willis is aangelegd op een voormalige vuilnisbelt en was aan een grondige renovatie toe.

Van belang voor het project was draagvlak van de omwonenden. Daarom zijn er in totaal drie bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten bestonden uit een brainstormsessie, een concept presentatie en een presentatie van het definitieve ontwerp. Omdat de buurt zeer betrokken was bij het project en graag een nieuwe start wilde maken kwamen zij zelf met een nieuwe naam: ‘De Berg’.

In het ruimtelijk plan is ‘De Berg’ als een bijzonder autonoom object geaccentueerd. Dit wordt gerealiseerd door aan de noord- en zuidzijde van de ‘De Berg’ bomen toe voegen, waardoor het als object duidelijker naar voren komt.

In het bestaande park zijn al een aantal plekken aanwezig voor sport en spel. Deze plekken zijn geaccentueerd door het toevoegen van heesters waardoor meer beschutting ontstaat. Ook wordt er een extra speelvorm in het park toegevoegd; ‘natuurlijk spelen’. Hierdoor is er in het park voor iedere leeftijd iets te beleven. Daarnaast is de sportfunctie in het park versterkt. Dit is gebeurd door het toevoegen van fitness-elementen als onderdeel van bestaande hardlooproutes.

In het park is vooral ingezet op een robuuste natuurlijke uitstraling. Dit wordt vorm gegeven door middel van bomen, robuuste heesters en kruiden. Daarnaast bestaat de verharding en het meubilair uit een ingetogen materiaal keuze, waardoor een mooi contrast gerealiseerd wordt met het groen.

 

Na de ontwerpfase heeft HB Adviesbureau het bestek en de werktekeningen opgesteld en de aanbesteding verzorgd.