Groot Onderhoud en uitbreiding Noordsterpark te Wormerveer

  • Groot Onderhoud en uitbreiding Noordsterpark te Wormerveer 0
  • Groot Onderhoud en uitbreiding Noordsterpark te Wormerveer 1
  • Groot Onderhoud en uitbreiding Noordsterpark te Wormerveer 2

Het Noordsterpark in Wormerveer is een geliefde plek voor de omgeving om te wandelen, de hond uit te laten of gezellig met de kinderen te spelen. Het park was echter aan groot onderhoud toe en tevens was er ruimte beschikbaar gekomen om het park uit te breiden.

Op basis van het door de gemeente Zaanstad opgestelde schetsontwerp hebben de groentechnische werkvoorbereiders van HB Adviesbureau dit schetsontwerp verder uitgewerkt naar een technisch uitvoeringsontwerp en bijbehorend bestek. In het park zijn natuurvriendelijke oevers aangebracht, palenrijen, Zaanse beschoeiingen en onderwaterbeschoeiingen. De wandelpaden zijn opgeknapt met kleischelpen en een nieuw boomschorspad aangelegd. Voor de honden is een eigen strand ingericht en voor de kinderen een speelplaats. Het door HB Adviesbureau opgestelde beplantingsplan voorzag in diverse soorten vegetatie zoals een broekbos, berkenbos, gemixt bos, rietland en bosplantsoen zones, tot in- en extensieve grasterreinen met solitaire bomen.

De reacties van de bewoners zijn zeer positief. Zij kunnen weer extra genieten van de natuur dicht bij huis.