Stortplaats Nauerna wordt prachtig park

Discipline: Natuurontwikkeling
  • Stortplaats Nauerna wordt prachtig park 0
  • Stortplaats Nauerna wordt prachtig park 1
  • Stortplaats Nauerna wordt prachtig park 2

Landschap Noord-Holland en HB Adviesbureau hebben gezamenlijk van NV Afvalzorg Holding de opdracht verkregen voor het maken van een ontwerp voor het toekomstige openbare natuur- en recreatiegebied op de huidige stortlocatie Nauerna te Assendelft.

Stortlocatie Nauerna wordt in drie fases ingericht tot een openbaar natuur- en recreatiegebied van 60 hectare.

De eerste fase van het park (12 hectare) wordt in juni 2015 opengesteld. Fase 2 (21 hectare) en fase 3 (27 hectare)  volgen respectievelijk na 2018 en 2022.

De naastgelegen natuurgebieden Hoogtij en Nauernasche Venen worden nadrukkelijk in het gehele ontwerpproces meegenomen zodat er een integraal gebied ontstaat die met elkaar in verbinding staat.

De landschapsarchitecten Roel van Gerwen (LNH) en Maithe Vos (HB) hebben hun aanpak gebaseerd op de principes:
INSPIRATIE  
Gevoel krijgen voor de juiste inrichting van het toekomstig park door te leren van goede referenties en
ideeën goed te verbeelden.
ORDENING   
Van groot naar klein.
COMMUNICATIE  
Het verbinden van stakeholders én bewoners van Nauerna door een interactief plan-proces, waar
de focus ligt op een gemeenschappelijk resultaat.
KOSTENBEHEERSING
Natuurlijke processen inzetten om de inrichtings- en beheerkosten laag te houden en een maximale bijdrage te leveren aan natuur. Recycling, hergebruik van grondstoffen als beeldmerk voor het park.
INNOVATIE  
Gebruikmaken van de nieuwste technieken om het park mee in te richten.

Het ontwerpproces is gestart met het houden van een zogenaamde inspiratiebijeenkomst voor de stakeholders. De bijeenkomst is gehouden in het restaurant van Jachthaven Nauerna (zie foto’s). Jachthaven Nauerna was vorig jaar nog de winnaar van Zaanse startersprijs 2014. 
Roel en Maithe hebben vanuit een 3D model van het gebied op interactieve wijze een presentatie gegeven over hun ideeën, referentiesprojecten getoond, impressies gegeven van spel- en recreatiemogelijkheden e.d.
Vervolgens werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om hun ideeën, wensen, suggesties e.d.  naar voren te brengen. De levendige bijeenkomst heeft geleid tot een schat aan informatie waar Roel en Maithe mee aan de slag kunnen.

De komende maand(en) ligt de nadruk met name om vanuit communicatie tot een gedegen Programma van Eisen (PvE) te komen waar alle stakeholders zich in kunnen vinden.
Het PvE vormt de basis om een aantal ontwerpvarianten te maken en vandaaruit tot één eenduidig ontwerp te komen. Het is de bedoeling om eind 2015 het ontwerp gereed te hebben en middels een animatie te presenteren.

Beide organisaties zijn erg blij met deze zeer uitdagende en boeiende klus. En met de samenwerking. We vullen elkaar perfect aan. We zijn dan ook erg nieuwsgierig naar het definitieve eindresultaat.