Herinrichting sportcomplex SSV Stompetoren

  • Herinrichting sportcomplex SSV Stompetoren 0
  • Herinrichting sportcomplex SSV Stompetoren 1

Onderdeel van het Centrumplan van het dorp Stompetoren is het herinrichten van het sportpark SSV Stompetoren.

HB adviesbureau heeft in eerste stadia een modellenstudie verricht naar de mogelijke nieuwe indeling met betrekking tot een nieuw voetbalkunstgrasveld en een handbalveld. Daarna is het ontwerp uitgetekend tot DO. In deze fase is ook de verdere inrichting van de openbare ruimte van het sportpark ontworpen en aansluiting met het nieuw te bouwen clubgebouw ontworpen.

Na deze fase is het project samengevoegd met het project “Vaart”. De opdrachtgever Alkmaar Sport N.V.  wilde de aannemers prikkelen en met iets nieuws te komen en dan vooral te denken aan sporrtvloeren. Daarom is er een marktconsultatie gehouden waarin we in 1 op  1 gesprekken met enkele aannemers de markt hebben afgetast naar de mogelijkheden. Uiteindelijk is er gekozen om een hybride contract op te stellen omdat dat het beste paste bij de wens van de opdrachtgever. Uitkomst van de contractfase was dat het voetbalkunstgrasveld uitgevoerd ging worden met een kurk infill en het handbalveld een asfalt toplaag. HB adviesbureau heeft daarna tijdens de realisatiefase de directievoering en de contractbeheersing verzorgt.