Hockey op hoog niveau

  • Hockey op hoog niveau 0

Het Sportbedrijf Alkmaar wilde voor de Alkmaarsche Mixed Hockey Club (AMHC) een kunstgrasveld realiseren. Daar de ontwikkeling van kunstgrasvelden de afgelopen 20 jaar een vlucht heeft genomen heeft HB Adviesbureau in eerste instantie een marktonderzoek uitgevoerd. Iedere sport heeft een andere speeltechniek en vraagt om andere veldeigenschappen.

Bij hockey is het belangrijk dat het kunstgrasveld super glad is en de vezels kort zijn. Daarbinnen zijn diverse mogelijkheden. Van ‘watervelden’ die enkel uit kustgrasvezel bestaan, tot kunstgrasvelden gevuld met zand. Watervelden hebben de beste speelkwaliteit, maar zijn ook het kostbaarst. De AMHC had al een waterveld, maar nog één paste niet in het budget. Om op veld 2 toch topwedstrijden te kunnen spelen, heeft HB Adviesbureau een tussenweg voorgesteld: een semi-waterveld, een kunstgrasveld ingestrooid met zand. “Je kunt er droog op spelen, maar besproei je het, dan lijkt het net een waterveld”.

Uit prijs- en milieuoverwegingen is voorgesteld de oude sporttechnische laag te hergebruiken onder het nieuwe kunstgrasveld. Een uitdaging, want de zandfractie van de oude laag was te hoog volgens de huidige normen van het keuringsinstituut ISA-Sport”. Zowel Sportbedrijf Alkmaar, AMHC als HB Adviesbureau waren erg tevreden met het resultaat. Het ziet er prachtig uit en er wordt al fanatiek op gespeeld.

HB Adviesbureau heeft in vervolg op het marktonderzoek de gehele de voorbereiding van de complete renovatie van het 19 jaar oude hockeyveld verzorgd.