Expert natuurgras voor sport en recreatie

Discipline: Natuurgras
  • Expert natuurgras voor sport en recreatie  0

Het gras hoeft niet altijd groener te zijn bij de buren. Ook het gras van jezelf kan prachtig groen zijn. Maar dan heb je wél vakkennis nodig. Voor een goede aanleg en effectief onderhoud van sportvelden en recreatieterreinen moet je fundamentele kennis over grond, water en gras hebben. HB Adviesbureau biedt met haar gediplomeerde expert natuurgras Peter Batelaan haar klanten deze expertise. 

“Ik loop al jarenlang mee in de sportwereld en heb al vele mooie en interessante projecten en adviezen voor mijn opdrachtgevers mogen realiseren”; vertelt Peter. “Met het door de Branchevereniging voor Sport en Cultuurtechniek (BSNC) erkende diploma “Expert Natuurgras” vind ik het een uitdaging om deze expertise nog sterker in te zetten bij mijn opdrachtgevers”.

“Door de hoge eisen die aan de grasmat worden gesteld en door het intensieve gebruik ontstaan bij het beheer en onderhoud steeds meer problemen. In de praktijk blijkt dan ook dat er een groeiende behoefte is aan specialistische kennis”, stelt Peter.

“Als expert natuurgras sta ik met beide benen in de praktijk. Met de opgedane theoretisch kennis ben ik nog beter in staat om advies uit te brengen bij de aanleg, beheer en onderhoud en monitoring van grasvelden. En om de vinger op de zere plek te leggen en oplossingen aan te dragen als problemen zich voordoen. Want juist daarin kan een goede adviseur zich onderscheiden.”

“In opdracht van de gemeente Graft de Rijp ben ik  betrokken geweest bij het verschuiven van een bestaand natuurgrasveld van een voetbalvereniging. Ten gevolge van de herinrichting van het sportpark met onder andere een kunstgrasveld, diende een bestaand natuurgrasveld gedeeltelijk verschoven te worden. Voor de nieuwe strook heb ik het advies opgesteld over de keuze van het grasmengsel, de bemesting, bezanding en de drainage. De nieuwe strook moet uiteraard aansluiten aan het gedeelte dat er reeds lag. 

“Voetbalvereniging VIOS te Warmenhuizen wilde een ongebruikt gedeelte van het complex inrichten als trainingsveld dat vanaf het nieuwe seizoen intensief gebruikt gaat worden. Een compleet andere vraag die uiteindelijk leidt tot een geheel ander advies ten aanzien van grasmengsel, bemesting, bezanding en drainage.”

“Het mooie van mijn rol als adviseur is dat ik direct in de praktijk kan zien of mijn advies goed is geweest. Nadat het grasmengsel is gezaaid, is kort daarna te zien of het voldoende aanslaat en zich ontwikkelt. Uiteraard ga ik geregeld kijken om desgewenst bij te sturen. Een beter bewijs bestaat er niet”, concludeert Peter.

“Naast sportgerelateerde toepassingen, zet ik mijn expertise ook in voor vraagstukken binnen de toepassing van gras in de openbare ruimte. Hierbij kun je denken aan parken, speelweiden, trapveldjes, grasstroken, oevers, e.d. “

“Ik ga graag met mijn opdrachtgevers in gesprek voor een gedegen en zorgvuldig advies dat leidt tot tevreden gebruikers van natuurgras”, besluit Peter.