Herinrichting Sportpark Rooswijk

Discipline: Sportcomplex
  • Herinrichting Sportpark Rooswijk 0
  • Herinrichting Sportpark Rooswijk 1

Het sportpark Rooswijk in Velsen-Noord was hard aan een opknapbeurt toe; de sportvelden waren verouderd en voldeden niet meer aan de sporttechnische eisen van deze tijd. En het complex maakte een “rommelige” indruk. HB Adviesbureau heeft in opdracht van de gemeente Velsen de gehele engineering verzorgd, en tijdens de realisatie de directie gevoerd en dagelijks toezicht gehouden.

Het ontwerp geeft invulling aan een aantal belangrijke doelstellingen van het project. Deze waren: het optimaliseren en herschikken van de sportvelden, het verbeteren van de uitstraling van het park als geheel, het verhogen van de (sociale) veiligheid, het toevoegen van openbare- (paden, e.d.) en recreatieve functies in het sportpark. In het nieuwe ontwerp zijn een aantal verenigingsgebouwen samengevoegd in bestaande accommodaties, zodat een deel van de barakken achter op het terrein kon worden afgebroken. Niet alleen is daardoor de uitstraling van het park sterk verbeterd maar kan het beheer en onderhoud doelmatiger uitgevoerd worden.

Het project had alle facetten in zich waar HB Adviesbureau haar expertise optimaal kon inzetten. Niet alleen sport- en cultuurtechnische kennis maar ook milieukundige en civieltechnische expertise. Het project bestond uit de realisatie van een volledig honk- en softbalveld, een handbalveld in asfalt, de verlichting van de voetbalvelden en de openbare ruimte en het vervangen van hekwerken en ballenvangers op het terrein. Op één van de vier bestaande natuurgrasvelden is een geheel nieuw parkeerterrein aangelegd inclusief ontsluitingsweg. De overige drie natuurgrasvelden bleven gehandhaafd.

De kracht van het landschappelijk ontwerp van de gemeente is daarnaast het open karakter van het sportpark”. Een rondbaan van asfalt buitenom het park maakt het een ideale plek om te hardlopen of skeeleren. Daarnaast is het groen aangepakt door het verwijderen van “oud”groen en het terugbrengen van een fris bosplantsoen en bomen.

Voorafgaande aan de daadwerkelijke realisatie is er naar aanleiding van een door HB Adviesbureau uitgevoerd milieukundig bodemonderzoek reeds een bodemsanering uitgevoerd. Tevens bleken er in de bodem verspreid op het terrein explosieven aanwezig te zijn. Een deel hiervan is eveneens op voorhand verwijderd. Tijdens de uitvoering zijn er ook nog vele NGE (niet geëxplodeerde explosieven) aangetroffen en verwijderd.