Gemeenten

Het inrichten, beheer en onderhoud van de openbare ruimte en een goede functionerende waterhuishouding (riolering en grond- en oppervlaktewater) is voor u als gemeente een primaire taak. Bij het uitvoeren van deze taak spelen maatschappelijke, bestuurlijke, politieke en technische aspecten een belangrijke rol. Daarbij spelen ook de interactie tussen de verschillende domeinen en vakdeskundigen binnen de gemeentelijke organisatie.

De adviseurs/ingenieurs van HB Adviesbureau hebben ruime ervaring met het verzorgen van projecten voor gemeenten. Zij kennen de dynamiek waarbinnen projecten gerealiseerd moeten worden. De adviseurs/ingenieurs van HB Adviesbureau anticiperen op de wijze waarop gemeentes hun opdrachtgeverschap invullen. Samen met u als opdrachtgever zetten wij ons in om de projecten zo effectief en efficiënt mogelijk met maximaal resultaat uit te voeren.

Onze grote regionale kennis, de bekendheid met (medewerkers van) gemeenten, waterschappen en nutsbedrijven maken dat wij snel en adequaat kunnen handelen en schakelen in het belang van uw project.

De kennis en expertise van onze adviseurs/ingenieurs willen wij ook graag bij u inzetten. Niet alleen op projectbasis maar ook door middel van detachering. Als u voor bepaalde tijd behoefte heeft aan extra capaciteit of specifieke kennis of vaardigheden, willen wij graag met u meedenken om tot een goede oplossing en invulling te komen.