Industriele ondernemingen

Ondernemingen en bedrijven worden regelmatig geconfronteerd met zaken die niet direct te maken hebben met hun primaire processen. Die zaken dienen echter wel op een goede en adequate wijze geregeld en verzorgd te worden. Of het nu een goed functionerend riool- en wegenstelsel betreft of het uitvoeren van een bodemonderzoek, de adviseurs/ingenieurs van HB Adviesbureau hebben de kennis en expertise in huis om u daarbij te ondersteunen. 

Het beheer en onderhoud van uw bedrijfsterrein vraagt geregeld aandacht en specifieke kennis en expertise. De adviseurs/ingenieurs van HB Adviesbureau ondersteunen en ontlasten u hierin. Vanuit het gebruik en vergunningsvoorschriften stellen wij preventieve en curatieve onderhoudsplannen op voor de aanwezige riolering, verhardingen, verlichting, groen e.d..

Wij kunnen van uw bedrijventerrein ook een interactief informatiemodel (IM) maken waarin alle gewenste en relevante informatie over gebouwen, leidingen, verhardingen, installaties e.d. kan worden opgenomen die voor u van belang is om overzicht te behouden en up-to-date te blijven. Uiteraard kunt u het IM zelf up-to-date houden. Desgewenst kan HB Adviesbureau dit ook periodiek voor u verzorgen.

Samen met ons zusterbedrijf GP Groot infra B.V. bieden wij de full service benadering. Als één veelzijdig infrabedrijf verzorgen wij het complete beheer en onderhoud van uw bedrijfsterrein. Van periodieke reiniging van de riolering tot het verzorgen van de gladheidsbestrijding gedurende de wintermaanden. Naast efficiency, prijstransparantie en kwaliteit, is de ontzorging van u als opdrachtgever de belangrijkste toegevoegde waarde die wij met ons integraal onderhoud bieden.