Milieudiensten en RUD's

Milieudiensten en/of Regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) ondersteunen en verzorgen de advisering van gemeenten op velerlei gebied zoals bodem, geluid, externe veiligheid, duurzaamheid, ecologie, wet milieubeheer, luchtkwaliteit etc. Deze milieuonderwerpen maken veelal onderdeel uit van ruimtelijke plannen en projecten die in de openbare ruimte worden gerealiseerd. 

HB Adviesbureau op haar beurt ondersteunt de milieudiensten en RUD’s met de fysieke uitvoering van bijvoorbeeld bodemonderzoek, saneringsbegeleiding, e.d. Wij voegen hierbij onze specifieke (uitvoerings)kennis toe aan de expertise van de medewerkers van de milieudienst of RUD.