Provincies

Het indelen van de beschikbare ruimte in de provincie om daarmee een duurzame leefomgeving te creëren, is misschien wel de belangrijkste taak en verantwoordelijkheid van de provincie. De provincie bepaalt waar wegen, spoorweg- en scheepvaartverbindingen, woon- en industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen. 

De adviseurs/ingenieurs van HB Adviesbureau werken met grote regelmaat, veelal op basis van raamcontracten, voor onder andere de provincie Noord- Holland, Zuid- Holland en Utrecht.

Het uitvoeren van bodemonderzoek, het verzorgen van milieu en veiligheidsbegeleiding, het voorbereiden en engineeren van (kleinere) infrastructurele projecten en het detacheren van medewerkers zijn voorbeelden van werkzaamheden die wij met regelmaat uitvoeren voor de genoemde provincies. Wij doen dit op een praktische en resultaatgerichte wijze.

Onze grote regionale kennis, de bekendheid met (medewerkers van) gemeenten, waterschappen en nutsbedrijven e.d. maakt dat wij snel en adequate kunnen handelen en schakelen in het belang van uw project.