Sportbedrijven en -verenigingen

HB Adviesbureau is een praktisch en resultaatgericht bureau dat helpt uw sportaccommodaties en –terreinen te realiseren en zorg te dragen voor technisch en economisch verantwoord beheer en onderhoud. Of het nu de vervanging van een natuur- of kunstgrasveld betreft of de gehele renovatie of nieuwbouw van uw sportcomplex, de adviseurs/ingenieurs van HB Adviesbureau hebben de kennis en expertise in huis om u daarbij te ondersteunen.

Wij zijn in staat om van grof naar fijn te denken en doen. Het voortraject van projecten vraagt veelal om een helikopterview (grof) waarbij wij het verschil maken door ook het detailniveau (fijn) goed te kennen. Wij doen dit op een praktische en resultaatgerichte wijze die leidt tot financieel doordachte en uitvoerbare adviezen en oplossingen. Vervolgens verzorgen wij de gehele engineering, contractvorming, aanbesteding en desgewenst de begeleiding gedurende de realisatie.

Onze grote regionale kennis, de bekendheid met (medewerkers van) gemeenten, waterschappen en nutsbedrijven e.d. maakt dat wij snel en adequate kunnen handelen en schakelen in het belang van uw project.