Waterschappen

Het controleren en beheren van de waterhuishouding is de belangrijkste taak en verantwoordelijkheid van een waterschap. De waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer maken daar een zeer belangrijk onderdeel van uit. Diverse waterschappen hebben vaak ook de verantwoordelijk voor wegen-en vaarwegenbeheer. 

De adviseurs/ingenieurs van HB Adviesbureau werken met grote regelmaat voor waterschappen. In enkel gevallen op basis van zogenaamde raamcontracten maar voornamelijk op projectbasis.

Het uitvoeren van bodemonderzoek, het begeleiden van saneringsoperaties, het voorbereiden en engineeren van bijvoorbeeld waterbergingen of infrastructurele projecten zijn werkzaamheden die wij met regelmaat uitvoeren voor waterschappen. Wij doen dit op een praktische en resultaatgerichte wijze.

Onze grote regionale kennis, de bekendheid met (medewerkers van) gemeenten, waterschappen en nutsbedrijven e.d. maakt dat wij snel en adequate kunnen handelen en schakelen in het belang van uw project.