Milieu

Bij de realisatie van projecten is het van belang in een vroeg stadium de milieukundige kwaliteit van de bodem te kennen. Vanuit deze kennis adviseren onze milieukundig adviseurs welke (on)mogelijkheden er zijn in kader van de te realiseren ontwikkeling van een gebied of terrein. Soberheid en doelmatigheid gecombineerd met een praktische benadering, zijn de belangrijkste uitgangspunten in de totstandkoming van onze adviezen en oplossingen.

HB Adviesbureau kan u ondersteunen op onder andere de volgende onderwerpen:

  • Historisch onderzoek
  • (water)Bodemonderzoek
  • Weg- en fundatieonderzoek
  • Partijkeuringen
  • Asbestonderzoek
  • Saneringsplannen en –bestekken
  • Milieukundige begeleiding en verificatie
  • Grondstromenmanagement
  • Second opinions