Natuur

De natuur biedt ons de mogelijkheid om te ontspannen en te genieten. De natuur laat ons ontdekken en verbazen. Of het nu in een park in de stad is of een weids natuurpark. Als je goed kijkt is de natuur overal om ons heen. Om de natuur te ontwikkelen of nieuwe stimulans te geven, vergt veel expertise. Expertise op het gebied van ecologie, waterhuishouding, cultuurtechniek, landschapsarchitectuur e.d. Maar ook het beheer en onderhoud zijn van groot belang. Binnen HB Adviesbureau zijn alle expertises aanwezig om natuur weer een kans te geven.

HB Adviesbureau kan u ondersteunen op onder andere de volgende onderwerpen:

  • Landschaps- en natuurontwikkeling
  • Parken en speelterreinen
  • Openbaar groen
  • Begraafplaatsen
  • Groenstructuurvisies en beplantingsplannen
  • Inrichtings- en beheerplannen
  • Meerjaren onderhoudsplannen (MJOP)
  • Landschapsarchitectuur
  • Bestekvoorbereiding