Sport

Sport en spelen is gezond en een belangrijke bron van ontspanning. Het vraagt energie en het levert energie. Het zorg dragen voor goede faciliteiten waar men recreatief en competitief kan sporten en spelen is dan ook zeer belangrijk in de huidige tijd. Het vertalen van sportbeleidsplannen naar daadwerkelijke initiatieven en acties, is waar de adviseurs en ingenieurs van HB Adviesbureau hun toegevoegde waarde bieden.

HB Adviesbureau kan u ondersteunen op onder andere de volgende onderwerpen:

  • Analyses en haalbaarheidsonderzoeken
  • (ontwikkelings)Plannen en multifunctionele sportcomplexen
  • Natuur- en kunstgras
  • Meerjaren onderhoudsplannen (MJOP)
  • Landschapsarchitectuur             
  • Bestekvoorbereiding