Aanbesteden en contracten

Momenteel vinden grote ontwikkelingen plaats in de wijze waarop projecten in de markt worden gezet. Naast de traditionele wijze van aanbesteden binnen de bouw- en infasector op basis van de RAW-systematiek en bijbehorende juridische en administratieve voorwaarden UAV, worden projecten steeds vaker op basis van UAV-GC in de markt gezet.

Hiermee worden mogelijkheden geboden om taken als ontwerp, engineering, realisatie, onderhoud en/of exploitatie te integreren bij een en dezelfde opdracht nemende partij. Dit zorgt voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer voor een andere manier van werken. Het opstellen van contracten en het vervolgens aanbesteden hiervan vraagt derhalve om steeds meer deskundigheid.

In de wijze van aanbesteden en contractvorming moet rekening worden gehouden met de belangen van opdrachtgever en opdrachtnemer. Evenwicht is hier het sleutelwoord. HB Adviesbureau kan u vanuit haar kennisvelden adviseren bij:

  • het bepalen van de uitbestedingsstrategie c.q. contracteringsstrategie
  • het kiezen van de juiste contractvorm
  • het opstellen van het contract (traditioneel RAW en UAV-GC)
  • het opstellen van vraagprijsspecificaties
  • het adviseren over de aanbestedingsstrategie
  • het begeleiden van de (Europese) aanbestedingsprocedure