Advies en ontwerp

De ontwikkeling en inrichting van openbare ruimten, infrastructuur, stedelijke en natuurgebieden, sport- en recreatieterreinen kennen vaak complexe voortrajecten. In de fasen die aan de realisatie voorafgaan, passeren de meest uiteenlopende aandachtsgebieden de revue. Wet- en regelgeving, vergunningen, bodemgebruik, programma van eisen, ontwerpvarianten en beschikbare budgetten. Het is maar een greep uit de omvangrijke lijst van onderwerpen die vragen om gerichte expertise, actuele kennis, maar ook een nuchtere en ervaren kijk op zaken.

Advies

HB Adviesbureau adviseert en ondersteunt haar opdrachtgevers in het voortraject en tijdens de engineering en realisatiefase. Wij zijn in staat om van grof naar fijn te denken en te doen. Het voortraject vraagt veelal om een helikopterview (grof) waarbij wij het verschil maken door ook het detailniveau (fijn) goed te kennen. Wij doen dit op een praktische en resultaatgerichte wijze die leidt tot financieel doordachte en uitvoerbare adviezen en oplossingen.

Ontwerp

De landschapsarchitect en adviseurs van HB Adviesbureau richten zich op het ontwerp van de openbare ruimte. In de ontwerpfase is een vlot en soepel lopende communicatie met de klant zeer belangrijk. Wij stellen ontwerpvarianten op die de mogelijkheden weergeven en de discussie vergemakkelijken. Op deze manier komen we tot een weloverwogen ontwerp. Hierbij is niet alleen een artistieke invulling belangrijk, maar ook de functionaliteit en uitvoerbaarheid.