Engineering en toezicht

De ingenieurs van HB Adviesbureau verzorgen de technische onderbouwing en vertalen ontwerpen naar een eenduidig bestek met bijbehorende tekeningen. Adviezen, programma van eisen, wettelijke richtlijnen en berekeningen worden in het ontwerp verwerkt en de kosten worden begroot. Wij staan borg voor een goede en strakke proces – en projectbegeleiding.

Wij hebben nagenoeg alle kennis en ervaring in eigen huis en voeren de werkzaamheden dan ook volledig in eigen beheer uit. Directe (dagelijkse) communicatie en een hoge kwaliteit is daarmee gegarandeerd.

HB Adviesbureau beschikt over medewerkers die ruime ervaring hebben in het begeleiden van infrastructurele en milieukundige projecten. Zij zijn vertrouwd met de spelregels tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Zij slagen erin de bruggen te slaan tussen beide partijen. Voor de traditionele contractvorm UAV/RAW beschikken wij over toezichthouders en directievoerders. En voor de geïntegreerde contractvorm UAV-GC beschikken wij over medewerkers die de kwaliteitsborging organiseren en toetsen. Afhankelijk van het type project worden de juiste personen ingezet.

Vanuit de wens van HB Adviesbureau om voor projecten die zij zelf heeft voorbereid en/of het contract heeft opgesteld, ook het toezicht, directievoering en/of kwaliteitsborging te verzorgen, is een goede overdracht van informatie en back-up gegarandeerd. Tegelijkertijd vindt een directe wisselwerking plaats tussen de praktijk en de theorie.