Infra en sport

Om mensen en bedrijven in Nederland leef- en werkruimte te bieden, zijn we onafgebroken bezig met de (her)inrichting van woonwijken en bedrijventerreinen, de aanleg van wegen en rioleringen of het creëren van sport- en recreatieterreinen. Dit vergt aan de voor- en achterkant van deze projecten enorm veel specialistisch denk- en doewerk.

Infra

HB Adviesbureau verzorgt als adviseur en/of ingenieur kleine en grote, eenvoudige en complexe projecten binnen het brede begrip infrastructuur. Als adviseur brengen wij specifieke kennis en creativiteit in om projecten naar een hoger plan te brengen. Dit met gevoel voor de situatie en belangen van haar klanten. Als ingenieur vertalen wij ontwerpen naar een eenduidig bestek met bijbehorende tekeningen.

Vanuit de vele projecten die wij van ontwerp tot realisatie begeleiden, beschikken wij over een goed en actueel inzicht in de markt. Wij kunnen onze opdrachtgevers dan ook prima adviseren bij het begeleiden van de aanbestedingsprocedure en het kiezen van de juiste aanbestedingsvorm. Of het nu de traditionele manier van aanbesteden betreft met de RAW-systematiek of de nieuwe vormen zoals EMVI, een D&C-contract of een samenwerking in een bouwteam. 

Sport

Sporten en spelen is gezond en een belangrijke bron van ontspanning. Het vraagt energie en het levert energie. Het zorgdragen voor goede faciliteiten waar men recreatief en competitief kan sporten en spelen is dan ook zeer belangrijk in de huidige tijd.

Het vertalen van sportbeleidsplannen naar daadwerkelijke initiatieven en acties, is waar HB Adviesbureau haar toegevoegde waarde biedt. Met behulp van de gebiedsconfigurator zijn wij in staat om ontwerpvarianten snel en overzichtelijk in 3D te presenteren. Hiermee wordt het interactieve communicatieproces geoptimaliseerd en snel draagvlak gecreëerd bij alle partijen die direct en indirect bij de totstandkoming van sport- en spelaccommodaties betrokken zijn. Of het nu de gemeenten en verenigingen zijn in hun rol als opdrachtgever of sporters en kinderen als gebruikers.

Onze expertise op het gebied van kunst- en natuurgras maakt dat wij voor ieder voetbal-, hockey-, korfbal-, tennis- en handbalveld de juiste keuze maken. Vervolgens verzorgen wij de verdere uitwerking van het ontwerp naar bestek en tekeningen.