3D GebiedsInformatieModel (GIM)

De ontwikkelingen op het gebied van 3D gaan steeds verder. Of het nu de film- en game wereld betreft of het ontwerpen binnen bouw-en infra gerelateerde projecten.

In de huidige traditionele manier van werken vindt het ontwerpen en de technische uitwerking (engineering) van projecten inde openbare ruimte nog veelal plaats in een 2D-omgeving.

HB Adviesbureau is ruim 2,5 jaar geleden gestart om een eerste stap te zetten op het gebied van integraal werken met ondersteuning van 3D modeling. Vanuit deze opgedane kennis en ervaring, en gezien de ontwikkeling in de markt, zetten wij volop energie en focus op de ontwikkeling van een innovatief, interactief driedimensionaal GIM. Dit GIM is toepasbaar vanaf de initiatieffase tot gedurende de periode van beheer- en onderhoud. In nauwe samenwerking met ontwikkelaar Mike Schouten van Kontour Vastgoed is voor het ontwikkelingsproject Binnentuin in Rucphen een pilot gestart. Mike; "Het gebied kenmerkt zich door vele functies op het gebied van sport en leisure zoals de bekende Skidôme. De ambitie is om meer functies aan dit gebied toe te voegen, zoals de Wielerwereld (een unieke combinatie van experience, trainingsfaciliteiten, retail en horeca allemaal gericht op de fietssport). Ruimtelijk is het gebied echter versnipperd en zonder duidelijke routing. Op die manier is er weinig synergie tussen de verschillende functies. Vanuit de bestaande contacten met HB Adviesbureau heeft  Ruud Zonneveld, directeur HB Adviesbureau, mij enthousiast weten te krijgen om voor het gebied een interactief 3D gebiedsmodel te maken. Wij beschikten reeds over een model maar dit bleek toch onvoldoende mogelijkheden te bieden om aan onze wens en die van onze klant te voldoen”. Mike; "Het door HB Adviesbureau ontwikkelde 3D model is een prima hulpmiddel om de complexe situatie van verschillende functies en bestemmingen, eigenaren, boven- en ondergrondse infrastructuur te kunnen doorgronden in één model. Bij de verdere planvorming kan het dienen ter ondersteuning bij het snel inzichtelijk maken van bepaalde ontwerpkeuzes”. "Momenteel zijn we bij Kontour met meerdere (recreatieve) gebiedsontwikkelingen bezig o.a. in Exloo (herontwikkeling Landgoed Hunzebergen) en Delfstrahuizen (ontwikkeling 20 luxe vakantiewoningen aan het Tjeukemeer). Deze projecten lenen zich ook zeer om het gehele proces van communicatie en ontwerp met ondersteuning van een interactief gebiedsinformatiemodel op te pakken”, besluit Mike. "HB Adviesbureau gaat het komende jaar met haar bestaande opdrachtgevers in gesprek om vanuit deze nieuwe 3D benadering projecten in de openbare ruimte te starten. We zullen in eerste instantie  projectontwikkelaars en gemeenten gaan benaderen. 2014 beloofde al een boeiend jaar te worden  en met deze ontwikkeling wordt het helemaal een boeiende en spannende uitdaging. Wilt u meer weten over het interactieve 3D GIM dan maken wij graag met u een afspraak voor het geven van een presentatie. U kunt hiervoor contact opnemen met Ruud Zonneveld, directeur HB Adviesbureau, bereikbaar onder nummer 088-472 0600 of 06-53718710.   Onderstaand een video van een interactief 3D Gebiedsinformatiemodel.