Aanleg riolering middels gestuurd boren

HB Adviesbureau kijkt terug op een zeer geslaagde bijeenkomst over de aanleg van riolering middels gestuurd boren welke 17 juni jl.  is gehouden in wijkcentrum Grote Waal te Hoorn. Ruim 90 geïnteresseerde  rioolbeheerders en beleidsmedewerkers riolering van gemeenten uit vooral Noord-Holland maar ook uit andere delen van Nederland waren aanwezig. De bijeenkomst was een initiatief van HB Adviesbureau, Kouwenberg Infra en de gemeente Hoorn.

In de woonwijk ‘De Grote Waal’ in Hoorn , die dateert uit de jaren zeventig,  is destijds een gescheiden rioolstelsel aangebracht.

Het DWA-riool is hierbij uitgevoerd in asbestcement. De riolering is ten gevolge van de zettingsgevoeligheid van de bodem in de loop der jaren sterk verzakt waardoor er continu noodreparaties uitgevoerd moeten worden aan het  asbestcement riool. In 2012 heeft de gemeente Hoorn besloten om zowel het DWA-riool als het RWA-riool in de gehele wijk te vervangen.

In een gedeelte van de wijk moet het DWA-riool zeer diep worden aangebracht. Gezien de grote kans op zettingen heeft het aanbrengen van dit riool in open ontgraving veel risico’s voor de omgeving. Daarom is besloten om als pilot dit gedeelte van het riool aan te brengen met behulp van gestuurde avegaar boringen.

Bij deze methode behoeft de grondwaterstand niet te worden verlaagd en kan de bovengrondse infrastructuur grotendeels gehandhaafd blijven. Ook zijn er geen (dure) voorzieningen nodig in de vorm van sleufbekisting c.q. damwand. Nieuw bij deze methode is dat de boringen worden uitgevoerd vanuit vooraf afgezonken boorputten. Omdat deze uitvoeringsmethode niet veel wordt toegepast, hebben HB Adviesbureau, Kouwenberg Infra en de gemeente Hoorn het initiatief genomen om rioolbeheerders en beleidsmedewerkers riolering met deze techniek kennis te laten maken.

De bijeenkomst werd geopend door de heer Jan van Kampen van de gemeente Hoorn. Namens HB Adviesbureau verzorgde Bouke Klein, projectleider riolering, een presentatie over de achtergrond van het project en de keuzes die ten grondslag lagen aan deze uitvoeringsmethode. Stefan Kouwenberg, directeur/eigenaar van Kouwenberg Infra, gaf op zijn beurt een gedetailleerde uitleg van de toegepaste  boortechniek en materiaalkeuze. Vervolgens werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Ook leverancier  Keramo Steinzeug was aanwezig om toelichting te geven op de toegepaste gresbuizen in het project. Vervolgens ging de groep met veiligheidshesje en helm op pad naar het werk,  5 minuten lopen van het wijkcentrum, waar de boortechniek in de praktijk gezien kon worden. Medewerkers van HB Adviesbureau, Kouwenberg Infra en Keramo waren aanwezig om ter plaatse een toelichting te geven en de vele vragen te beantwoorden. Terug in het wijkcentrum was er volop de gelegenheid om onder het genot van een broodje en een glaasje melk met elkaar na te praten en nog niet beantwoorde vragen te bespreken. HB Adviesbureau, Kouwenberg Infra en de gemeente Hoorn kijken gezien de vele positieve reacties van de genodigden  terug op een zeer geslaagde bijeenkomst.