Klimaatbestendig ontwerpen

Klimaatbestendig ontwerpen Klimaatbestendig ontwerpen Zoom

De klimaatbestendige stad

Het klimaat verandert met als gevolg hevigere regenbuien, langere droge periodes en meer warme dagen; wateroverlast, droogte en hitte zijn elementen waar wij in de toekomst rekening mee moeten houden. Hoe gaan we hier binnen de inrichting van de openbare ruimte mee om zodat we een aangename leefomgeving houden, maar ook schade beperken en verkleinen?

De adviseurs en ingenieurs van HB Adviesbureau zijn dagelijks betrokken bij de inrichting van die openbare ruimte. Zij nemen dan ook hun verantwoordelijkheid om oplossingen en ontwerpgedachtes aan te reiken die een positieve bijdrage hebben op de fysieke gevolgen van de klimaatverandering. Dit kunnen bijvoorbeeld beperkte ingrepen zijn gericht op bufferen en infiltreren van regenwater dan wel het ontwerpen van een multifunctioneel waterplein.

De ontwikkelingen in deze branche volgen elkaar snel op en gemeenten uiten steeds meer de wens om klimaatbestendig te werk te gaan. De adviseurs en ingenieurs van HB Adviesbureau zijn met hun kennis en ervaring uitstekend in staat om een ontwerp naar een hoger plan te brengen en dit te vertalen naar technisch haalbare oplossingen. We zien het als een uitdaging om hierin steeds een stapje verder te gaan.

Met 3D en Virtual Reality technieken kan HB Adviesbureau gekozen ontwerpen c.q. technisch oplossingen tot leven brengen nog voordat het echt is gemaakt. 

Enkele recente voorbeelden: