Management

De projectleiders van HB Adviesbureau leiden en sturen integrale projecten aan op het gebied van 'Infra en Sport' en 'Bodem en Natuur'. De projecten zijn veelal technisch van aard. De ruim ervaren projectleiders van HB Adviesbureau zijn gedreven, doelgericht en door hun communicatieve vaardigheden prima in staat de processen en projecten in goede banen te leiden.

Interim

De projectleiders van HB Adviesbureau kunnen ook ingezet worden om tijdelijke ondersteuning en capaciteit te bieden voor de realisatie van projecten. Onze ervaren projectleiders kunnen vanaf dag één aan de slag.

Contractmanagement

Vanuit onze projectervaring adviseren wij opdrachtgevers bij de keuze voor contractmogelijkheden en aanbestedingsprocedures. Zie 'aanbesteden & contracten'.Tijdens de realisatiefase zorgen wij ervoor dat het contract op een goede wijze wordt uitgevoerd. Zie 'engineering & toezicht'.

Omgevingsmanagement

De omgeving van een project wordt steeds belangrijker bij de realisatie van infrastructuur of ruimtelijke projecten. Het is daarom van belang om in een vroegtijdig stadium 'de omgeving' mee te nemen in het project en de ontwikkeling daarvan. De projectleiders van HB Adviesbureau zorgen dat alle stakeholders in beeld zijn en op de juiste wijze worden betrokken. Hiervoor maken zij gebruik van interactieve hulpmiddelen en social media.

Risicomanagement

Voor het succesvol laten verlopen van projecten is het in beeld brengen en kwantificeren van de risico’s van levensbelang. De projectleiders van HB Adviesbureau brengen risico's in beeld en zijn in staat om de benodigde beheersmaatregelen te nemen en om de gevolgen van zowel de operationele als financiële risico’s te beperken.