Milieu en natuur

Het creëren en behouden van een duurzame en gezonde wereld. Het zorgdragen voor de juiste balans tussen natuur en mens om zo de aarde, onszelf en volgende generaties een toekomst te bieden. Dit is een verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen. Een verantwoordelijkheid waar wij graag ons steentje aan bijdragen.

Milieu

De bodemkwaliteit speelt vandaag de dag een steeds belangrijkere rol. Bij de realistatie van projecten is het in een vroeg stadium van belang de milieukundige kwaliteit van de bodem te kennen.

HB Adviesbureau heeft een brede deskundigheid en werkervaring op dit gebied en verricht werkzaamheden die te maken hebben met bodemonderzoek, bodemsanering, bescherming en beheer en/of de ontwikkeling van (water)bodems en partijkeuringen. De opdrachten strekken zich uit van historisch en verkennend onderzoek tot de begeleiding van complexe saneringsoperaties.

Natuur

Natuur is spannend, biedt volop mogelijkheden voor leuke activiteiten en draagt ook bij aan onze gezondheid. Miljoenen mensen wonen, werken of recreëren in en rond natuurgebieden en kennen de ecologische, economische en maatschappelijke waarde van de natuur. Juist dicht bij de stad vergroot de ontwikkeling van spontane, toegankelijke natuur de kwaliteit van leven voor velen.

HB Adviesbureau beschikt over ruime expertise en ervaring om mee te denken in de ontwikkeling van natuurgebieden en de vertaalslag te maken naar technisch en economisch uitvoerbare projecten.