Bodemadvies stuwadoorsbedrijf MEO

In opdracht van de gemeente Velsen voert HB Adviesbureau regelmatig bodemonderzoek uit op het Grote Hout distriport IJmond. Dit havengebied wordt door de gemeente herontwikkeld waarbij voornamelijk havengebonden activiteiten gewenst zijn.

Stuwadoorsbedrijf MEO had al zo’n 10 jaar een terrein gelegen aan het Noordzeekanaal in gebruik voor de op- en overslag en had de wens om het terrein te revitaliseren en te bebouwen met opslagloodsen. Voorafgaand aan het ondertekenen van een langdurig erfpachtcontract heeft HB Adviesbureau de bodemkwaliteit en de constructie van de verhardingen in beeld gebracht. Naast het bodemonderzoek heeft HB tevens een saneringsplan opgesteld voor de komende werkzaamheden aan het terrein en heeft deze werkzaamheden ook milieukundig begeleid en geëvalueerd.